Poredak: MBL Z11-GB 22-23

MBL Z11-GB 22-23Print 

Plasman   Ekipa Ut Pob Por Koš Raz Bod
1 isto (1) Bistra 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) DHPG 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Vindi 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Virovitica 0 0 0 0:0 0 0If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view